Birou de informare

[framedbox title=”Birou de informare”]

Viziune

Liga Studenților Economiști reprezintă o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit,  al cărei obiect de activitate este orientat spre reprezentarea drepturilor și intereselor studenților.

Perioada de desfășurare:

 • prima săptămână a noului an universitar
 • standul LSE (parterul corpului B al Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

Obiective

Proiectul „Birou de Informare” se adresează studenților Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea identificării dificultăților pe care aceștia le întâmpină în derularea activităților specifice mediului universitar. La parterul corpului B al Universității „Alexandru Ioan Cuza” (corp FEAA) este organizat un stand de informare, la care voluntarii din cadrul asociației stau la dispoziția studenților, pentru a le furniza informațiile necesare și pentru a-i ajuta în soluționarea problemelor pe care le întâmpină. Proiectul „Birou de informare” s-a bucurat de un real succes mai ales în rândul studenților de anul I, nefamiliarizați cu activitățile specifice mediului universitar, principalele obiective fiind reprezentate de:

 • furnizarea informațiilor  cu privire la aspectele caracteristice mediului universitar;
 • asigurarea unei mai bune acomodări a „bobocilor” în cadrul facultății;
 • realizarea turului facultății și prezentarea principalelor birouri și departamente: decanat, secretariat, departamentul server-rețea, baza de date, e-sims, biblioteca etc.;
 • furnizarea de informații cu privire la principalele persoane din structura de conducere a facultății (decan, prodecani, secretar general, administrator șef etc.) și modul în care acestea pot veni în ajutorul studenților;
 • informarea studenților cu privire la regulamentele de derulare a studiilor.

Principalele aspecte asupra cărora studenții trebuiesc informați sunt legate de :

 • pașii de urmat în vederea activării contului pe E-sims;
 • identificarea numărului matricol;
 • identificarea seriei și grupei în care au fost repartizați studenții;
 • modul de afișare a orarului (săptămâni pare/impare);
 • identificarea sălilor de curs și seminar;
 • modul de evaluare și de susținere a examenelor în sesiune;
 • modul de afișare a notelor;
 • termenul și modul de depunere a contestațiilor;
 • modul de repartizare buget/taxă;
 • modul de atribuire a locurilor de cămin și a burselor de studiu sau a celor sociale;
 • pașii de urmat în vederea amprentării la bibliotecă.
[/framedbox]