Exchange de practici organizaționale

Exchange de practici organizaționale

Scopul proiectului:

Dezvoltarea managementului organizației.

Descrirea proiectului:

Proiectul „Exchange de practici organizaționale” constă în organizarea de activități precum: dezbateri, workshop-uri, activități de cunoaștere, etc., între asociațiile studențești din țară și străinătate (Republica Moldova), fiind destinat în special membrilor din birourile de conducere ale organizațiilor, pentru a realiza un schimb de idei și bune practici în domeniul managementului organizational. Trainingurile și workshopurile din cadrul proiectului sunt organizate pe diverse tematici și susținute de către traineri de talie națională.

Prin intermediul proiectului se urmărește:

  • Creșterea imaginii asociației pe plan extern;
  • Îmbunătățirea relațiilor cu organizațiile studențești din țară;
  • Organizarea unui cadru care facilitează schimbul de experiență între asociații;
  • Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare și de lucru în echipă a membrilor participanți.