Liga Studenților Economiști și studenții reprezentanți critică majorarea taxelor de școlarizare din cadrul FEAA Iași

Liga Studenților Economiști și studenții reprezentanți critică propunerea de majorare „pe repede înainte” a taxelor de școlarizare din cadrul FEAA Iași

 

          Astăzi, Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Iași a aprobat propunerea creșterii taxelor de școlarizare cu sume cuprinse între 1.000 (pentru studenții de la licență) și 1.500 lei (pentru studenții de la master). Studenții se opun în mod categoric acestor creșteri care nu sunt justificate, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor având o situație financiară bună, reușind să facă economii de la an la an!

          Ședința a fost convocată cu 24 de ore înainte, având un singur punct: „Avizarea condițiilor de admitere pentru anul 2022”, nefiind transmis membrilor niciun document sau propunere din partea conducerii Facultății cu privire la realele puncte de dezbatere din cadrul întâlnirii, adică creșterea taxelor. În cadrul ședinței, unde au participat extrem de puțini membri, fără nicio consultare prealabilă a studenților sau măcar o simplă informare a studenților reprezentanți, s-a votat majorarea taxelor de școlarizare. Singurele voturi împotriva acestei propuneri au fost exprimate de către studenții reprezentanți în această structură academică. Din păcate, doar doi studenți sunt actualmente membri în Consiliul Facultății, celelalte locuri fiind vacante. Deși noii studenți reprezentanți în Consiliu pentru a ocupa locurile vacante au fost aleși, conducerea a pus la vot propunerea de creștere a taxelor înainte de a valida noii studenți reprezentanți!

          Dat fiind atât contextul economic, cât și cel sanitar generat de pandemia de SARS-CoV-2, această măsură ar putea determina ca o bună parte a studenților înmatriculați în regimul de studii „cu taxă” să renunțe la facultate, nedispunând de suportul financiar necesar. Mai mult decât atât, dorința conducerii FEAA este aceea ca taxele să crească treptat până la nivelul de 6.500 lei per an, creștere cu aproximativ 116% față de valoarea actuală, pentru studenții ciclului de licență. În cadrul ședinței de Consiliu au existat discuții și pe fondul creșterii taxelor din cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, de la 6.000 lei, la o sumă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei, discuții care au fost, din fericire, amânate.

          Soarta studenților înmatriculați în regimul de studii „cu taxă” nu reprezintă un subiect cu care conducerea FEAA ar putea să se joace. Premergător înaintării unei astfel de propuneri, primele persoane care ar trebui să fie consultate sunt studenții, adică beneficiarii direcți ai procesului educațional. În mod evident, niciun student din cadrul FEAA nu a fost consultat în legătură cu acest subiect.

Un așa-zis motiv al conducerii Facultății este „alinierea la finanțarea de bază pentru studenții de la buget”. Însă cuantumul invocat de conducere presupune și finanțarea suplimentară și, în plus, creșterea finanțării de bază în ultimii ani a fost dată aproape exclusiv de creșterea salariilor, acordarea sporurilor, investiții în cercetare etc. și aproape deloc legate de impactul asupra studenților, adică mai nimic nu s-a schimbat. Ce va schimba creșterea taxelor și care este scopul ei, în contextul în care FEAA are excedent bugetar?

          Liga Studenților Economiști, alături de studenții reprezentanți din Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din Senatul Universitar și din Consiliul de Administrație, critică drastic decizia luată în cadrul ședinței Consiliului FEAA de astăzi și solicită renunțarea de urgență la ideea de creștere a taxelor.