Scurt istoric

Scurt Istoric

Liga Studenților Economiști – „Din 1998 alături de studenți”

          Asociaţia „Liga Studenților Economiști” Iaşi (LSE Iaşi) reprezintă o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, care are drept misiune susținerea și promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

          Liga Studenților Economiști beneficiază de recunoaştere din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, asumându-şi un rol important în procesul de modernizare a învăţământului superior, urmărind îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare al activităţilor didactice.

          Încă de la înființare, în 1998, Liga Studenţilor Economişti a beneficiat de recunoaștere din partea conducerii facultății precum și a celor peste 7.000 de studenți

          Obiectivul principal al asociaţiei constă în reprezentarea intereselor educaţionale şi sociale ale studenţilor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Activitatea şi misiunea organizaţiei sunt reflectate atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, LSE făcând parte din Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi internaţional prin intermediul ESU (European Students’ Union).

          Principalele obiective ale Ligii Studenţilor Economişti sunt reprezentate de:

  • susținerea și promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților economiști;
  • sprijinirea activității de modernizare a învățământului economic;
  • informarea studenţilor cu privire la proiectele derulate la nivel local sau naţional, cu impact asupra activităţii academice;
  • colaborarea cu alte asociații, fundații, organizații sindicale, organizații patronale, organe ale administrației publice de stat centrale sau locale, instituții de învățământ și alte organisme în vederea desfășurării de activități necesare îndeplinirii obiectivelor organizației;
  • desfășurarea unor proiecte care să conducă la dezvoltarea profesională şi personală a studenţilor, contribuind la îmbunătăţirea programului de pregătire profesională.
  • consolidarea relaţiilor dintre studenţi, facultate şi mediul antreprenorial.

          Voluntariatul în cadrul LSE Iaşi reprezintă pentru studenţi oportunitatea de a deprinde noi cunoştinţe, de a căpăta încredere în forţele proprii, de a transpune cunoştinţele şi abilităţile de care dispun, prin intermediul lucrului în echipă, de a interacţiona cu oameni diferiţi şi de a lega prietenii cu aceştia. Activitatea de voluntariat constituie o treaptă importantă în dezvoltarea profesională şi socială a fiecărui membru.