Vocea studenților – doar un ecou. FEAA anunță începerea orelor în format fizic.

          Vocea studenților – doar un ecou. FEAA anunță începerea orelor în format fizic.

          În seara de luni, 7 martie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a ieșit cu o poziție oficială pe pagina de „Facebook” a facultății, prin care a anunțat că, în contextul încetării stării de alertă pe teritoriul României, toate activitățile didactice de la toate ciclurile și formele de învățământ se vor relua în format fizic, începând cu data de 21 martie.

          În conformitate cu prevederile articolului II, punctul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 99/2021, instituțiile de învățământ superior pot desfășura activități didactice în format online atât pe perioada stării de alertă, cât și pe întreaga durată a anului universitar 2021-2022. În baza autonomiei universitare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a hotărât, la 23 septembrie 2021, că modalitatea de organizare a activității didactice în anul universitar 2021-2022 va fi stabilită la nivelul fiecărei facultăți, în funcție de specificul educațional și de cercetare. Astfel, Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a stabilit în toamnă că toate activitățile didactice vor începe în format online, cu revizuiri săptămânale. Asta implică faptul că Consiliul FEAA ar fi trebuit să se întrunească săptămânal pentru a adopta o decizie privind modalitatea de desfășurare a orelor de curs și de seminar.

          În mod natural, o astfel de ședință ar fi trebuit convocată și în acest caz, pentru a exista o dezbatere bazată pe un pluralism de opinii. În schimb, FEAA face o poziție publică fără a cunoaște o interpretare clară a legislației, luând decizia înainte de a se consulta cu studenții și cu Biroul Executiv al Consiliului de Administrație UAIC. Motivul dedus din postările de pe pagina oficială de „Facebook” care stă la baza deciziei FEAA, este declarația Ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, care spune că odată cu încetarea stării de alertă, se anulează atât toate restricțiile, cât și toate facilitățile din școli și universități. Revenind la articolul II, punctul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 99/2021, este clar că acest motiv este unul invalid.

          Pe lângă baza legală, cu care, aparent, mai multe instituții de învățământ superior nu se conformează, există o serie de factori care determină imposibilitatea reluării activității didactice în format fizic. Printre acești factori se numără faptul că o bună parte din locurile din cămine, precum cele ale UAIC, au fost oferite, printr-un onorabil gest de solidaritate, refugiaților din Ucraina, iar trecerea la cursuri față în față, într-o perioadă atât de scurtă, ar însemna o bulversare inutilă a procesului didactic. De asemenea, o astfel de decizie nu poate fi luată având în vedere contextul geo-politic actual.

          În după-amiaza zilei de 7 martie, înainte de apariția poziției FEAA, Liga Studenților Economiști a lansat un formular prin care își propune să afle care sunt preferințele studenților cu privire la modalitatea de desfășurare a activității didactice după încetarea stării de alertă. Ulterior, cei 6 reprezentanți ai studenților, membri ai LSE, ar fi votat, în ședința de Consiliu al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, în conformitate cu opinia majorității. La momentul scrierii acestui comunicat, dintre 3.582 de respondenți, studenți înmatriculați la FEAA, o pondere de 86,79% preferă ca orele de curs și seminar să fie desfășurate în format online până la finele anului universitar curent. Este regretabil faptul că studenților reprezentanți nu li s-a oferit șansa să facă vocea studenților auzită și nu a existat un interes real pentru a lua o decizie consultând beneficiarii direcți ai procesului educațional.

          Concluzionând, Liga Studenților Economiști și studenții reprezentanți din Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, condamnă declarația Ministrului educației și solicită revizuirea deciziei FEAA, luând în calcul hotărârile anterioare ale Senatului Universitar și ale Consiliului Facultății.